Sazebník zdravotní péče poskytované za úhradu od 1.1. 2019

t.j. lékařská vyšetření a potvrzení prováděná a vystavená ve vlastním zájmu a na žádost pacienta, zaměstnavatele nebo jiné
instituce,  podle Vyhl. MZd č. 467/92 Sb. a vyhl. MZd č. 155/93Sb přesahující  rozsah potřebné zdravotní péče podle zákona o
všeobecném zdravotním pojištění a tudíž nehrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění

1.Vyšetření  zdravotního stavu, včetně vyplnění příslušného tiskopisu,  pro účely zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla
  (cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2010/DZP, Vestník MZ ČR částka 9 )  
dg. Z024    500,-
 
2. Kontrolní vyšetření  a potvrzení řidičského oprávnění nebo prodloužení   300,-

3.  Vstupní lékařské vyšetření a potvrzení žádosti o držení střelné zbran    600,-

4. Kontrolní vyšetření a potvrzení žádosti o prodloužení držení zbraně   400,-

5. Vstupní, periodická, výstupní prohlídka pro zaměstnavatele   dg. Z021    500,-
u registrujícího PL je možno tato vyšetření provést jen při kategorii práce 1!!!

6. Výpis dokumentace pro pracovnělékařské služby 250,-

7. Lékařské vyšetření a potvrzení profesní kvalifikace - svářečské kurzy, potravinářské průkazy, kurzy řízení vysokozdvižných vozíků apod.  dg. Z027  250,-

8. Potvrzení pro Úřad práce  150,-
9. Potvrzení prosté  ( z dokumentace, bez nutnosti vyšetření - lze vydat jen na základě absolvované PP ne starší 2 let) - dg. Z029 200,-

10. Potvrzení na brigádu - studenti  150,-

11. Potvrzení výkonostního sportu včetně ekg   400,-

12.Vyšetření, sepsání návrhu o umístění do domova důchodců nebo jiného s. zařízení  250,-

13. Potvrzení o zavedení pečovatelské služby  150,-

14. Výpis tiskopisu oznámení úrazu, bodové ohodnocení úrazu, bolestného 1-2 stránky 250,-Kč +  každá další str. 150,-                              

15. Potvrzení a výpis z dokumentace před výjezdem do zahraničí  400,-

16. Vydání  duplikátu při ztrátě zdravotních dokladů ( průkaz o trvání pracovní neschopnosti, zpětné vyst. PN)  100,-

17. Lékařské vyšetření a sepsání návrhu na lázně - samoplátce  250,-

18. Potvrzení rekondičních pobytů  150-

19. Neakutní vyšetření mimo ordinační dobu na vlastní žádost  500,-
20. Očkování na žádost pacienta -1aplikace   250,-
Kontakt

MUDr. Ivana Hodaňová

Mahenova 13
Blansko
67801


+420 516 412 042