Sazebník zdravotní péče poskytované za úhradu od 8.8.2022

t.j. lékařská vyšetření a potvrzení prováděná a vystavená ve vlastním zájmu a na žádost pacienta, zaměstnavatele nebo jiné
instituce,  podle Vyhl. MZd č. 467/92 Sb. a vyhl. MZd č. 155/93Sb přesahující  rozsah potřebné zdravotní péče podle zákona o
všeobecném zdravotním pojištění a tudíž nehrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění

1. Vyšetření zdravotního stavu, včetně vyplnění příslušného tiskopisu, pro účely zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla  500,-

2.  Lékařské vyšetření a potvrzení žádosti o držení střelné zbraně    1000,-

3. Vstupní, periodická, výstupní prohlídka pro zaměstnavatele    700,-
    ( u registrujícího PL je možno tato vyšetření provést jen při kategorii práce 1!!!)

4. Výpis dokumentace pro pracovnělékařské služby 300,-

5. Lékařské vyšetření a potvrzení profesní kvalifikace - svářečské kurzy, potravinářské průkazy, ...

    Vyšetření, sepsání návrhu o umístění do domova důchodců nebo jiného s. zařízení, pečovatelské služby    300,-

6. Potvrzení prosté, např. pro Úřad práce, tábory, ... - 200,-

7. Potvrzení výkonostního sportu s ekg, potvrzení a vypsání tiskopisu před výjezcem do zahraničí, Návrhy na lázně - samoplátci      500,-

8. Výpis tiskopisu oznámení úrazu, bodové ohodnocení úrazu, bolestného 1-2 stránky 400,-Kč +  každá další str. 200,-                              

9. Očkování na žádost pacienta -1aplikace   250,-

10. Aplikace infuse vitaminu C - Injectopas 7,5g   700,-Kč

11. Ošetření elektrokauterem - od 100,-Kč bez anestezie, od 200,-Kč s anestezií

12. Neakutní vyšetření mimo ordinační dobu na vlastní žádost 800,-


Kontakt

MUDr. Ivana Hodaňová

Čelakovského 1859/6
Blansko
67801


+420 516 412 042