08.03.2024 00:00

PROHLÍDKY DO ZAMĚSTNÁNÍ, POTVRZENÍ

 

POTVRZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI např. KE STUDIU, REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ, SVÁŘEČSKÝCH PRŮKAZŮ, POTVRZENÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ (PRO NAŠE REGISTROVANÉ PACIENTY

Prohlídku do zaměstnání může registrující praktický lékař provést jen v případě kategorie práce 1.

 

K PROHLÍDCE DO ZAMĚSTNÁNÍ JE NUTNO DODAT ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU "ŽÁDOST" A "POSUDEK" VŠE POTVRZENÉ ZAMĚSTNAVATELEM ( razítko a podpis zaměstnavatele)

- žádost 1x - pro nás, posudek 3x - 1x zaměstnavateli, 1x zaměstnanci, 1x k nám do dokumentace

Potvrzení musí obsahovat všechny náležitosti - druh vykonávané práce, kategorii práce, stručný popis vykonávané práce

PROHLÍDKU NELZE PROVÉST, POKUD NEJSOU SPLNĚNY VŠECHNY TYTO  NÁLEŽITOSTI

V PŘÍPADĚ KATEGORIE PRÁCE 2 A VÝŠE ( RIZIKOVÉ PRÁCE) A PŘÍTOMNOSTI "RIZIK OHROŽENÍ ZDRAVÍ" NENÍ MOŽNO PROHLÍDKU PROVÉST REGISTRUJÍCÍM PRAKTICKÝM LÉKAŘEM. ZAMĚSTNANEC TAK MUSÍ ABSOLVOVAT PROHLÍDKU U TZV. "ZÁVODNÍHO" LÉKAŘE PŘÍSLUŠNÉ FIRMY.

K TÉTO PROHLÍDCE VYSTAVÍME NA VAŠI ŽÁDOST "VÝPIS ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE".

Všechna potvrzení lze vydat na základě řádně absolvované preventivní prohlídky v posledních dvou letech. Jinak je potřeba absolvovat prohlídku novou.

 

MUDr. Ivana Hodaňová, s. Lenka Doleželová, Dis.

 

—————

Zpět


Kontakt

MUDr. Ivana Hodaňová

Čelakovského 1859/6
Blansko
67801


+420 516 412 042