Administrativní úkony

Administrativní práce jako vypsání formulářů pro lázeňskou léčbu, lékařských zpráv, formulářů pojistného  plnění, pořízení výpisu z dokumentace a jiné časově náročné administrativní úkony provádíme v termínu cca 14 dní.

Od 1.4.2012 nelze ze zákona půjčovat pacientům celou dokumentaci, informování závodních lékařů je možné pouze formou výpisu z dokumentace nebo osobním nahlédnutím do záznamů v místě ordinace.

zpět


Kontakt

MUDr. Ivana Hodaňová

Čelakovského 1859/6
Blansko
67801


+420 516 412 042